WELLTUB

Levering & retourneren

Levering

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering tussen Ondernemer en Koper.

De levering van onze Hottubs geschiedt door middel van een vrachtwagen met een hydraulische laadklep. De Hottub wordt compleet gemonteerd, als één geheel rechtopstaand op een pallet geleverd. Omdat de Hottub op een pallet geleverd wordt, kan het gemakkelijk met een pompkar op de juiste positie geplaatst worden. De Hottub kan eventueel ook eenvoudig getild worden.

U ontvangt van ons een e-mail op het moment dat uw bestelling onze fabriek verlaat. Tevens wordt u ten alle tijden minimaal één dag van te voren door onze transportpartner gebeld om een levertermijn af te spreken.

Kleinere pakketten worden verzonden met DPD pakketpost.

TIJD VAN LEVERING

De bezorging van de Producten vindt plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. De Koper dient zich op verzoek aan de vervoerder te kunnen legitimeren bij het in ontvangst nemen van de Producten.

TOEGANKELIJKHEID

Indien het transportbedrijf de weg als niet-begaanbaar classifceert, is de Koper verplicht de Producten op te halen bij de dichtstbijzijnde goederenterminal. Eventuele aanvullende transportkosten die dit met zich met zich meebrengt, komen voor rekening van de Koper.

INSPECTEREN VAN ZENDING

De ondernemer verplicht de Producten bij ontvangst te inspecteren. Indien de Koper bij ontvangst ontdekt, dat de zending tijdens het transport beschadigd is, dient de Koper het transportbedrijf hier direct op te wijzen. De door de Koper geconstateerde schade dient vervolgens te worden beschreven in de vrachtbrief. Het document dient door de Koper en het transportbedrijf ondertekend te worden. In het geval het transportbedrijf de aansprakelijkheid voor de schade afwijst, dient de Koper contact op te nemen met Welltub.

ONVOLLEDIGE ZENDING

Indien er door de Koper bestelde Producten in de zending ontbreken, dient de Koper zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Welltub.

NIET IN ONTVANGST NEMEN VAN ZENDING

Het transportbedrijf neemt, in opdracht van de ondernemer, voor levering contact op met de Koper om een datum tot levering af te spreken. In het geval dat een zending niet, zoals tussen partijen overeengekomen, in ontvangst wordt genomen wordt een tweede afleverpoging afgesproken. De extra kosten voor een tweede afleverpoging worden dienen te worden voldoen door de Koper.

LEVERINGSLOCATIE

Het transportbedrijf neemt, in opdracht van de ondernemer, voor levering contact op met de Koper om een datum tot levering af te spreken. In het geval dat een zending niet, zoals tussen partijen overeengekomen, in ontvangst wordt genomen wordt een tweede afleverpoging afgesproken. De extra kosten voor een tweede afleverpoging worden dienen te worden voldoen door de Koper.

VERVOLGVERVOER

In het geval de Producten vanaf het overeengekomen leveringsadres verder vervoerd dienen te worden op aanwijzing van de Koper, worden de Producten beschouwd als zijnde geleverd op het moment dat ze zijn overgedragen aan een ander zelfstandig transportbedrijf of in overleg met de Koper zijn gelost op locatie.

RETOURNEREN

Bij Retournering moet u ons via e-mail of per post op de hoogte stellen de goederen te Retourneren. Wij voorzien u vervolgens met een kosteloze retourzending sticker die u op het Product kunt plakken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de goederen te retourneren aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Welltub vergoed de kosten die betrekking hebben op het transport. De Koper draagt echter voor het retourtraject het risico voor het transport van het Product. In het geval Welltub van mening is dat het Product niet in ongebruikte staat verkeert of beschadigd is, heeft Welltub het recht om een gedeelte van de prijs van het product overeenkomend met de kosten voor het herstellen van het Product in de oorspronkelijke staat van de som af te trekken die door haar aan de Koper terugbetaald dient te worden. Een dergelijke aftrek kan echter hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs van het Product.

CONTACT GEGEVENS

E-mail: info@welltub.nl
Tel: (0)548 870 390

RETOURADRES

Welltub Hottubs
Galvanistraat 13A
7461 JC Rijssen
The Netherlands